ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Orlickoústecká Malá scéna hostila přednášku z cyklu „Česká architektura v toku času“ pod názvem „Gotická architektura za vlády Lucemburků a Jagellonců“. Přednášející Marie Nováková, pedagožka z orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové, nejprve představila gotický sloh obecně. Její výklad byl doplněn obrazovou prezentací.

Řeč byla o typech kleneb či dalších konstrukčních prvcích a systémech, které využívali stavitelé jednotlivých architektonických památek, například Petr Parléř při stavbě chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře. Z dalších památek byl zmíněn mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie. Přednáška se zvláště zabývala stavbami, které vznikly na našem území za vlády Karla IV. a Vladislava Jagellonského. Dostalo se také na památky evropské, mimo jiné baziliku Saint-Denis nebo Westminsterské opatství.

Komentář