ČESKÁ TŘEBOVÁ – Letošní Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka, s dějištěm v chrámu svatého Jakuba Většího, je již minulostí. Jeho čtvrtý a zároveň poslední koncert se nesl v duchu “varhan pro čtyři ruce a čtyři nohy na české národní motivy”.

I když měl být poslední koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka na národní motivy, představil skladby nejen českých autorů. Přítomní slyšeli koncert průřezem hudby od baroka až po současnost.

Za varhany usedl Viktor Darebný, v jehož podání bylo možno slyšet sedm děl. Mezi nimi byla například i skladba Pastorale od Zdeňka Pololáníka, který si koncert přišel osobně poslechnout. Ačkoli se toto poslední dějství letošního festivalu neslo na téma “Varhany pro čtyři ruce a čtyři nohy”, usedl za královský nástroj spolu s Viktorem Darebným druhý varhaník až v poslední skladbě. S Michalem Hanušem zahráli upravenou druhou a čtvrtou větu z Dvořákovy “Novosvětské” symfonie. Čtyřnohé a čtyřruční provedení umožňuje poskytnout daleko více motivů, které by při sólové transkripci zůstaly skryté.

Na další ročník festivalu si budou muset příznivci varhan počkat až opět za rok.

Komentář