ilustrační foto, zdroj: pixabay.com

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s šířením koronaviru rozhodla Rada města Ústí nad Orlicí o zrušení 62. ročníku Kocianovy houslové soutěže a XV. ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí.

„Organizační výbor soutěže v čele s její ředitelkou Lenkou Lipenskou se minulý týden podrobně zabýval současnou situací a hodnotil všechny dostupné informace, které dnes ovlivňují a v následujících týdnech mohou ovlivnit průběh soutěže a festivalu,“ sdělil na úvod starosta města Petr Hájek. „Rozhodování nebylo jednoduché, ale prioritou organizačního výboru je zdraví všech soutěžících, porotců, organizátorů a spolupracovníků“, vysvětlil starosta města. Do letošního ročníku jsme přijali 65 přihlášek mimořádně talentovaných mladých hudebníků. Dvacet pět českých houslistů mělo porovnávat své umění se soutěžícími z dalších patnácti zemí z celého světa,“ řekla ředitelka soutěže Lenka Lipenská. Do soutěže byli přihlášeni soutěžící z Polska, Německa, Rakouska, Itálie, Belgie, Norska, Litvy, Lotyšska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bulharska, Taiwanu, Japonska a tradičně také z Mongolska. „V Mongolsku se na soutěžní klání připravuje 14 dětí“ doplnila ředitelka soutěže.

Návrh na zrušení soutěže předložil organizační výbor také s ohledem na stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a bez ohledu na pořadatele zakázalo osobní účast žáků na soutěžích a přehlídkách a zároveň rozhodlo neposkytovat finanční dotace.
Patron soutěže, houslový virtuos Pavel Šporcl, k současné situaci sdělil: „S ředitelkou soutěže jsme zvažovali přesun letošního ročníku z jara na podzim, ale ani tato možnost se po vyhodnocení všech pro a proti neukázala jako šťastná. Soutěž by probíhala na začátku školního roku, což není pro soutěžící ideální. Máme obavu, že bychom mohli znamenat nižší počet přihlášených, zejména ze zahraničí. Náhradní termín může soutěži ublížit. Současná vysoká úroveň a renomé soutěže by mohly být poškozeny.“

Hudební festival, který je již čtrnáct let nedílnou součástí soutěže, byl zrušen z podobných důvodů. „Soutěž a festival k sobě jednomyslně patří. Bohužel dnes se ruší všechny kulturní akce, což není pro umělce jednoduché, ale všichni si uvědomují nezbytnost současných opatření. Se starostou města jsme se dohodli, že včasné zrušení letošního ročníku je korektní i vůči generálnímu partnerovi firmě Rieter CZ a ostatním sponzorům. Nevylučujeme například jeden nebo dva koncerty na podzim či ke konci letošního roku,“ řekl Pavel Šporcl, který je uměleckým ředitelem festivalu Kocianovo Ústí. „Shodli jsme se, že zrušením soutěže i festivalu šetříme nyní ve vypjaté atmosféře zejména lidské síly a energii. Obojí budeme potřebovat v roce příštím, kdy v Ústí kromě houslové soutěže pořádáme také Heranovu violoncellovou soutěž, která se koná jednou za dva roky,“ zakončil starosta města Petr Hájek.

Komentář