ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Ústí nad Orlicí, které je dějištěm festivalu Kocianovo Ústí hostilo ještě jeden hudební svátek. Kocianova houslová soutěž již ale skončila, závěrečný koncert vítězů v Roškotově divadle udělal tečku za letošním ročníkem.

Po čtvrteční pauze pokračoval hudební festival Kocianovo Ústí koncertem Pavla Šporcla s klavíristou Petrem Jiříkovským. V průběhu večera, nazvaném Moje houslové legendy zazněla řada známých písní. V sobotu dopoledne bylo na programu přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města v obřadní síni radnice.

Závěrečný koncert vítězů v Roškotově divadle zahájil soutěžní orchestr, ten byl složen z dětí, které nepostoupily do druhého kola a dalších hráčů.

V průběhu večera byli ale hlavně oceněni ti nejlepší ve všech čtyřech kategoriích. V té první dominovala Mariyana Stoeva Dimitrova z Bulharska a současně s ní český vyslanec Milan Kostelenec, mezi nejmladšimi tak byli vítězové dva. Druhou kategorii ovládla Leia Zhu z Velké Británie a třetí Natalia Wojciechowska z Polska. V letošním ročníku se porotě a divákům také  představila historicky nejmladší účastnice, ruska Vasilisa Sokolova. Té je 5,5 roku a hře na housle se prý věnuje již od 2 let.

Laureátkou 59. Kocianovy houslové soutěže se stala Lucilla Rose Mariotti z Itálie. V příštím roce čeká Ústí nad Orlicí jubilejní, již 60. Kocianova houslová soutěž.