ILUSTRACE_POLICIE CR

ilustrační Policie ČR

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Obviněná měla po dobu sedmi let zejména v Ústí nad Orlicí vylákat pod různými nepravdivými záminkami nejméně od sedmi osob finanční hotovost ve výši minimálně 776 tisíc korun. Žena si, s ohledem na své příjmy, množství a výši svých dluhů, i vedených exekučních řízení, musela být vědoma, že nebude schopná dostát svým závazkům. I přesto získané finanční prostředky údajně použila pro vlastní potřebu a s jejich vrácením si nelámala hlavu. Jelikož svým jednáním měla věřitelům způsobit značnou škodu, může jí soud potrestat odnětím svobody až na osm let.

Pokud jste ženě půjčili své úspory a marně čekáte na jejich vrácení, oznamte nám to, v případě, že jste již tak neučinili, na telefonní číslo 974 580 487.