ilustrační foto Policie ČR, Ústí n.O.

PARDUBICKÝ KRAJ – Dne 21. 11. 2012 proběhla na území Pardubického kraje celodenní dopravně bezpečnostní akce. Do té se zapojilo více než 80 policistů ze služby dopravní a pořádkové policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

Policisté zkontrolovali celkem 722 vozidel a zjistili 133 dopravních přestupků, z nichž 121 vyřídili na místě uložením blokové pokuty, ostatní zjištěné přestupky muži zákona oznámili k projednání příslušným orgánům.

Nejčastěji řešeným přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti a to ve 38 případech. Následoval nevyhovující technický stav vozidla, který byl zjištěn u 33 vozidel. Třetí nejpočetnější kategorií zjištěných dopravních přestupků pak bylo nepoužití bezpečnostních pásů, v 19 případech. Dva řidiče policisté odhalili při řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění.

Řidiči s akcemi podobného typu musí na území kraje počítat i v budoucnu. S dopravní kontrolou se však může každý setkat prakticky denně, bez ohledu na případné vyhlášení dopravně bezpečnostní akce. Policisté se dopravním kontrolám věnují během běžného výkonu služby.

por. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí

Komentář