PARDUBICKÝ KRAJ – Hrad Svojanov, který stojí na svém místě na hranici Čech a Moravy už od 13. století, by se měl už letos lépe zpřístupnit handicapovaným návštěvníkům. „Už v loňském roce jsme zahájili přípravy pro bezbariérový přístup do expozic hradu, a to jak pro tělesně postižené, tak postupně tyto služby chceme rozšířit i pro nevidomé a neslyšící,” uvedl Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov. Díky loňské sezóně, kdy na hrad Svojanov zavítal rekordní počet návštěvníků, mohl být zakoupen tzv. schodolez. Díky němu si mohou vozíčkáři prohlédnout interiér renesančního paláce. Aby se mohl hrad zpřístupnit i dalším handicapovaným, bylo zapotřebí požádat o dotace. Ty poskytne Pardubický kraj, Ministerstvo kultury ČR a také majitel hradu, město Polička. „Chceme vybudovat akustický systém pro nevidomé s tím, že v areálu hradu by měly být rozmístěny i modely jednotlivých staveb i celého hradu, aby si vlastně mohli ty jednotlivé části hmatově prohlédnout,” pověděl Miloš Dempír. Akustické tyče, které budou nevidomým přenášet zvukové informace do sluchátek, se budou nacházet na několika místech, jedna z nich bude stát u vchodu na nádvoří a další například u zvonice. „Co se týče neslyšících, tam jsme připravili v projektu zakoupení tabletů, do kterých bude nahrán speciální program jednak ve znakové řeči a jednak ve psaném textu,” sdělil Miloš Dempír. Veškeré úpravy by měly trvat přibližně tři měsíce. Takže letos v létě by mohl začít zkušební provoz jak akustických tyčí, tak tabletů.

Hrad Svojanov