Č. TŘEBOVÁ: 4. 5. se uskuteční zasedání zastupitelstva města.