Č. TŘEBOVÁ: Zastupitelé města se k dalšímu jednání sejdou 17. 2. od 15:00 ve studovně muzea.