KRAJ: 2. prosince od 12:00 do 12:15 proběhne pravidelná akustická zkouška sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru, a to zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund v celém Pardubickém kraji.