LANŠKROUN – V Lanškrouně se chystají velké změny! Základní škola Dobrovského se v příštím roce dočká nové budovy polytechnického centra. Práce na projektu za skoro 50 milionů korun začnou již letos.

Současný pavilon dílen u základní školy za chvíli zmizí. Budova stará více než padesát let bude nahrazena novou a modernější stavbou. Město Lanškroun získalo na realizaci projektu dotaci devadesáti procent celkové ceny. Ta je 47 milionů korun. Vedení školy zároveň počítá s novým vybavením do učeben pro tuto budovu.

Současný objekt dílen umožňuje žákům výuku pracovních činností v dílnách. Polytechnické centrum za pomoci třech poschodí bude moct nabídnout mnohem více. “Budou tam umístěny učebny, které budou sloužit především k pracovnímu vyučování dívek a chlapců. A potom pro výuku mechaniky, robotiky a přírodovědných předmětů,” vysvětlila Dana Krátká, ředitelka školy.

Tyto učebny využije nejen Základní škola Dobrovského, ale i jiné školy a veřejnost. Komplex bude napojen na hlavní budovu, ale počítá se i se samostatným vstupem. Se stavebními pracemi se začne pravděpodobně letos v létě a stavba potrvá přibližně rok.

Vlastního polytechnického centra se možná dočká i Základní škola Smetanova. Zda bude projekt schválen, se škola dozví v nejbližší době.

Komentář