ČESKÁ TŘEBOVÁ – Nové náměstí v České Třebové čeká na změnu. Jako jedné z posledních zón v centru města mu chce radnice dát nový moderní ráz. Jaký, to chce vědět po architektech i obyvatelích města. Jeden návrh už radnice má. Vzešel z 5. ročníku mezinárodní soutěže pro mladé architekty, kam Česká Třebová, jako jedna z 13 měst a obcí, svůj záměr přihlásila.

Zpracovala ho autorka z České Třebové, z jejíž dílny je například interiér oddělení pro teenegery v Městské knihovny. Pro další postup připadá podle Karla Švercla z odboru investic města v úvahu varianta vyhlášení veřejné soutěže o návrh ve spolupráci a komorou architektů. Důvodem jsou konkrétní představy radnice o tom, co všechno by se mělo touto přestavbou vyřešit. Ke konečnému návrhu pak vedení radnice slibuje veřejná jednání a diskusi tak, jak tomu bylo například při přípravě přestavby dnešního Pernerova náměstí.