ČESKÁ TŘEBOVÁ – Přes sto let starý je záměr na umělý průplav, kterým by se Česká republika propojila se Severním, Baltický a Černým mořem. Teď znovu ožívá zadáním Ředitelství vodních cest vypracovat studii proveditelnosti. Pozemky jsou v České Třebové a okolí blokovány už od roku 1996.

Zda má kanál vzniknout či ne, na to čeká Pardubický kraj a řada jeho obcí. V regionu má být stavbou dotčená Česká Třebová a okolní obce. Kraj samotný vnímá průplav jako prověřovaný nadnárodní zájem, který pro období po roce 2014 vítá, v delším horizontu ho vidí jako míru omezení možného rozvoje obcí. Jako budoucí možné cestě, jak přicestovat do města, se průplavu z pohledu dopravních křižovatek věnuje také jedna ze stálých expozic českotřebovského Městského muzea.

Stavbu představuje vizualizací jedné ze tří variant, které by mohly nastat. Jak se dále z expozice dozvídáme, počítá tato vodnÍ cesta se stavbou řady zdymadel, mostů a  zdviží. Jen na Českotřebovsku, kde by měla hladina dosahovat nejvyšší nadmořské výšky kolem 400 metrů, by to znamenalo plavební komory v Rybníku, vodní tunely v Třebovici, Rybníku, Řetové a Řetůvce a akvadukty v Rybníku a České Třebové.