ČESKÁ TŘEBOVÁ – Městské muzeum připravilo ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kamarád naučně zábavnou hru pro děti od 5 do 12 let. Ty se vydaly na poznávací cestu po nejvýznamnějších českotřebovských památkách a hledaly poklad. Na cestě se poutníci zastavili na pěti místech. Úvodním zastavením byla rotunda svaté Kateřiny, kde se dětem světice zjevila.

Po první zastávce přišel čas na doplnění odpovědi do hádanky. Bez jejího vyluštění by se poutník k pokladu nedostal. S nalezením správné odpovědi dětem pomáhaly osobnosti spjaté s historií města. Jednu z nápověd dítka získala v budově gymnázia od autora jejího architektonického řešení Aloise Dryáka. Další indicii malým poutníkům poskytl autor projektu kostela svatého Jakuba Josef Hardmuth.

Role poradce se zhostil také někdejší majitel panství Petr Bohdanecký z Hodkova. Pouť se uzavřela ve sklepení Městského muzea, kde na děti čekal poklad. Všechny děti nakonec hádanku uhádly a byly odměněny.