ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zástupci měst a obcí se v České Třebové sešli, aby projednali navýšení počtu kamionů projíždějících po silnicích vedoucích městem Litomyšl a obcí Němčice do českotřebovské průmyslové zóny. Účastníci schůzky se vzájemně seznámili se situací, kterou průjezdy nákladních vozů způsobují na komunikacích.

Bylo dohodnuto, že postižená města a obce připraví materiály, jež budou projednány s policií, Ředitelstvím silnic a dálnic a také Pardubickým krajem. Ten rovněž chystá kroky vedoucí k omezení kamionové dopravy. K setkání všech zainteresovaných by mohlo dojít ke konci února.

Pokud by byla nalezena shoda, omezující značky by se na komunikacích mohly objevit do poloviny března. Ulehčit dopravě, ale zároveň nepoznamenat obslužnost průmyslové zóny by měla další chystaná opatření, například budoucí rozšíření tunelů ve směru Semanín či možná výstavba přivaděče k silnici R35. Navrhovaná varianta počítá s napojením na opatovský obchvat s předpokládaným dojezdem z České Třebové na silnici R 35 přibližně 8 minut.

Komentář