LANŠKROUNRevoluce v odpadovém hospodářství dorazila také do Lanškrouna! Od poloviny května zde probíhá čipování nádob na směsný komunální odpad. Cíl radnice je jednoznačný. Snížit náklady na svoz a likvidaci odpadů. Monitorování počtů svozů, naplněnosti či hmotnosti nádob by mělo být podkladem k nastavení budoucího motivačního systému.