ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Bývalý společenský sál v Knapovci bude zdemolován. Poté se zahájí výstavba nového komunitního centra, jehož součástí bude kromě společenského sálu také klubovna. O stavbu nového společenského sálu v městské části Knapovec usiluje město Ústí nad Orlicí už řadu let. „Plně si uvědomujeme, že tito obyvatelé se nemají kde scházet, nemají tam kulturní vyžití. Byl určitý záměr města, který postupně přepracováváme,” řekl místostarosta Jiří Preclík. Demolice stávajícího společenského sálu proběhne zhruba do konce měsíce září. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na nové komunitní centrum. Používat ho pak budou moct například občanská sdružení na pořádání různých aktivit. „Komunitní centrum má právě za cíl to, aby se co nejvíc v těch prostorách lidi scházeli a aby se tam prolínaly generace. To znamená od malých dětí až po seniory, aby prostě mezi sebou komunikovali,” pověděl místostarosta. Nový společenský sál bude mít rozlohu 170 m2 s dostatečným zázemím a možností jednoduchého občerstvení. „V rámci toho komunitního centra vznikne společenský sál plus malá klubovna pro scházení obyvatel. Všechno to bude propojené s venkovním prostorem, kde jsou dneska volejbalové kurty,” dodal Jiří Preclík. Realizace komunitního centra v Knapovci je předpokládána v letech 2016 až 2017. Snahou vedení města bude také nalézt vhodný dotační titul, aby se tím snížily výdaje v rozpočtu.

Komentář