LANŠKROUN – Koncem září byly dokončeny stavební práce na kanalizaci v městské části Lanškrouna Dolní Třešňovec. Instalována byla téměř stovka přípojek, takže místo septiků mohou kanalizaci nově využívat zhruba dvě stovky lidí. Dolní Třešňovec byl v minulosti kanalizován pouze z části. Zbytek musel počkat až na letošní rok. Stavební práce začaly v dubnu a trvaly do září. „Město Lanškroun se snaží o to, aby kanalizace byla v celé obci. Zvyšuje to kvalitu bydlení a úroveň života občanů,” řekl místostarosta Bohumil Bernášek. Veškeré náklady na vybudování kanalizační sítě přesáhly 20 milionů korun. „Dotace jako takové dosáhly výše zhruba 11 milionů, zbývající zdroje uhradila společnost,” dodal Lubomír Fiedler, výrobně-technický náměstek komunální společnosti. V rámci projektu byly realizovány více jak 3 km kanalizačních stok, z toho přes 300 m betonových trub a zbytek tvoří plastové truby. Teď už je vše hotovo, a tak jsou vidět jen opravené cesty. „Hlavní komunikace ve správě Pardubického kraje byla opravena zhruba z jedné poloviny a místní komunikace byly opraveny tak, jak vlastník komunikace, čili město Lanškroun, požadoval,” řekl Lubomír Fiedler. V plánu je vybudování kanalizace i v Horním Třešňovci. Ta by mohla být hotova do roku 2020 za předpokladu, že tento projekt bude podporován Státním fondem životního prostředí. „Tím by se vlastně měla vyřešit celá ta kanalizační soustava od Horního Třešňovce, přes Dolní, přes Lanškroun, až na lanškrounskou čistírnu odpadních vod,” uvedl Lubomír Fiedler. Nová kanalizace ale není to jediné, z čeho můžou mít obyvatelé Dolního Třešňovce radost. „V současné době se tam opravuje místní sál, který je u hostince. Ten je v našem majetku. Očekáváme, že se tam trošku zvýší společenské dění,” řekl Bohumil Bernášek. Revitalizuje se také zahrada školky, je na to připravena částka ve výši necelých 3 milionů korun.