ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ochránci přírody společně s dobrovolníky jezdí každé ráno už dva týdny k rybníkům v lokalitě Přívrat u České Třebové. Tam zachraňují obojživelníky, kteří na své jarní cestě za rozmnožováním musí překonat poměrně rušnou silnici.

Malým živočichům může takový přesun přes cestu trvat poměrně dlouho. Často za něj zaplatí svým životem. Ochránci přírody každoročně instalují zábrany, které by je měly zastavit. Ty však nejsou stoprocentně účinné.

Jedinci migrují z lesa do rybníka, v lese totiž obojživelníci zimují, do rybníka, na jaře za účelem rozmnožování,” vysvětluje důvod přesunu zvířat Vít Bednář z Českého svazu ochránců přírody. Migrují tady převážně zákonem chráněné ropuchy obecné. V menší míře bývají v záchytných nádobách i další druhy obojživelníků, jako skokani hnědí a zelení, čolci obecní, rosničky zelené, blatnice skvrnité a čolci velcí.

Přesun živočichů trvá asi jeden měsíc. Letos se předpokládá, že by mohl skončit do Velikonoc. Do té doby by mohlo být zachráněno až deset tisíc jedinců. Vždyť jen u dvou zábran, u kterých jsme natáčeli se podařilo za jedno ráno zachránit přes dvě stě padesát ropuch, jednoho čolka obecného, blatnici skvrnitou a skokana hnědého. Do dnešního dne přemístili asi čtyři tisíce obojživelníků. Ochránci provádí takovýto transfer dvanáctým rokem. V dohledné době by mohlo dojít k dlouho očekávanému zlepšení. Probíhají totiž jednání o trvalém řešení problému. Má to na starosti Pardubický kraj, teď nedávno jsme měli jednání, už jsme seděli i nad připravovaným projektem, takže se tu připravuje asi 500 metrů trvalých zábran se dvěma propustky,” dodal Vít Bednář. Takovéto zábrany by ošetřily přibližně čtvrtinu z celé délky. Ochránci by tak zbylý úsek dokázali obhospodařovat s menším počtem lidí a s nižšími náklady.

Komentář