ČESKÁ TŘEBOVÁV minulých dvou letech byly na Gymnáziu Česká Třebová dokončeny investiční akce za bezmála 17 milionů korun. Letos na podzim Pardubický kraj, jako zřizovatel školy a vlastník budovy, vložil finanční prostředky do opravy povrchu jedné z tělocvičen.