LANŠKROUN –  Ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu v Lanškrouně se konalo pracovní setkání pro podnikatele. Přítomni byli i zástupci Živnostenského úřadu, Okresní správy sociálního zabezpečení nebo Kontaktního pracoviště Úřadu práce.

V úvodu všechny přítomné přivítala vedoucí Živnostenského úřadu v Lanškrouně Hana Hamerníková a představila přítomné zástupce úřadů, místostarostu města a seznámila s programem. Na něm byly stanoveny tři hlavní body. Prvním bylo živnostenské podnikání a diskutovalo se např. i o novelách živnostenského zákona. V rámci zaměstnanosti se řešilo zaměstnávání cizinců, osob se sníženou pracovní schopností nebo veřejně prospěšné práce. Tématem bylo i nemocenské a důchodové pojištění. Podnikatelé, kteří se na pracovní setkání chystali, mohli předem zaslat svůj dotaz nebo podnět o kterém se na místě diskutovalo.

Komentář