LANŠKROUN – Zahajujeme třetí ročník participativního rozpočtu. Po dvou úspěšných ročnících, ze kterých vzešla řada nápadů, startuje 3. května třetí ročník. Lanškrouňáci tak mají opět příležitost podávat návrhy na zkvalitnění veřejného prostranství a navrhovat další možnosti vyžití ve městě. V rozpočtu města je vyčleněn jeden milion korun a stejně jako v minulých letech rozhodne veřejnost v podzimním hlasování o projektech, které si zaslouží realizovat.

Navrhované projekty mohou předkládat prostřednictvím hlasovacího formuláře obyvatelé města starší patnácti let do konce července. Finanční limit pro každý projekt je 800 tisíc korun. V průběhu srpna a září radnice posoudí a zhodnotí jejich realizovatelnost a dodržení stanovených pravidel, zároveň budou probíhat diskuze s navrhovateli vítězných projektů. Prezentace vybraných projektů proběhne v říjnu a veřejnost o nich bude moci hlasovat od 1. do 14. listopadu. Hlasovat je možné online nebo využít tištěný formulář, který bude součástí listopadového čísla městských novin. Realizace vítězných projektů proběhne v roce 2022. Nově navržené projekty se postupně představoví veřejnosti na webových stránkách města, facebookových stránkách města a v městských novinách. Veškeré podrobnosti k  3. ročníku participativního rozpočtu jsou umístěny na webových stránkách mujrozpocet.lanskroun.eu, kde také můžete podávat nové návrhy.

Pravidla zůstávají v zásadě stejná vyjma jedné novinky, která se týká přepočtu hlasů. Starosta města Radim Vetchý vysvětluje změnu ve způsobu hlasování: „Záporné hlasy, udělované jednotlivým projektům v podzimním hlasování, budou mít nově hodnotu půl bodu. Cílem participativního rozpočtu je snaha o zapojení veřejnosti do života ve městě a zároveň motivovat občany Lanškrouna k opakovanému zapojení se do utváření veřejného prostoru. V prvním i druhém ročníku končilo v hlasování několik projektů se záporným číslem a to mohlo navrhovatele odrazovat od účasti v dalším ročníku. Snížením hodnoty záporného hlasu chceme podpořit a motivovat i neúspěšné navrhovatele, aby se zapojili i v ročnících následujících. Věřím, že třetí ročník bude stejně úspěšný, jako ročníky předešlé.”

Ohlédnutí za minulými ročníky
Díky uplynulým ročníkům jsme získali řadu zajímavých a originálních nápadů. Projekty z prvního ročníku již zdobí město a slouží obyvatelům. Pro připomenutí uvádíme sedm neúspěšnějších projektů, které byly realizovány v roce 2020: Nejvíce hlasů získala výsadba pěti listnatých stromů na náměstí, v rámci projektu bezbariérový Lanškroun – I. etapa byly upraveny chodníky v ulici M. Majerové, v areálu koupaliště byl rozšířen mobiliář, přibyla zeleň a dětské hřiště u Dlouhého rybníka získalo nové herní prvky. Lavičky u dopravního hřiště byly zastřešeny a proběhla rekonstrukce autobusové zastávky „U města Milána“.

Ve druhém ročníku byly realizovány tři projekty, které získaly největší počet hlasů, a jejich společná hodnota nepřesáhla 1 milion korun. Nejvýznamnější investicí je obnova a zprovoznění kašny na náměstí. Tato akce je ve fázi přípravy projektu stejně jako absolutní vítěz loňského ročníku – oprava poškozených schodů v průchodu mezi ulicemi Dobrovského a Třešňoveckou. Na druhém místě se v loňském roce umístil projekt Stromy podél cest, který se již brzy dočká realizace. Výsadba 50 ovocných stromů proběhne 8. května 2021.