ČESKÁ TŘEBOVÁ – Klub plastikového modelářství plukovníka Otakara Hrubého uspořádal jubilejní 25. ročník soutěže “Českotřebovský vehikl”.

Do Národního domu, na tradiční místo konání soutěžní přehlídky dovedností a kreativity modelářů, se sjeli tvůrci ze všech koutů České republiky, ale také ze Slovenska, Polska či Ruska. Zaplněné výstavní stoly naznačovaly, že bylo na co koukat. “Soutěžních modelů tady je přes 500. Minulý rok jsme měli něco kolem 250, takže teď jsme už podle mě překročili maxima Národního domu,” uvedl “prezident soutěže Českotřebovský vehikl” Vítek “Vrog” Přívratský.

K vidění byla také více než stovka modelů nesoutěžních. Ty, se kterými se jejich autoři chtěli ucházet o některou z mnoha cen, hodnotila porota podle rozličných kritérií. “Máme tady celkem 21 klasických kategorií. První 3 jsou vyhrazeny dětem. Letadla, technika a ostatní. Potom máme několik kategorií na letadla. Rozděleno podle velikosti, nebo podle typu letadla, jestli to je proudové nebo vrtulové,” sdělil OIK TV Vítek “Vrog” Přívratský.

Převážná většina plastikových či papírových modelů se vztahovala k válečné tematice. V souvislosti s ní mohli návštěvníci narazit na zajímavosti, které dodali členové Klubu vojenské historie. “S kolegou jsme na tuto soutěž přivezli ukázat výstrojní součástky, to znamená letecké kukly s dýchači, záchranné prostředky a podobné předměty,” řekl člen Klubu vojenské historie Petr Radoch.

Někteří se však zaměřili na jinou než bojovou tematiku. Tomáš Morávek vytváří modely strojů na zpracování řepy. Ty mu učarovaly už v dětství. “Můj strýc byl agronom a otec pracoval v cukrovaru, babička i děda pracovali v cukrovaru,” prozradil Tomáš Morávek z Hrochova Týnce.

Na výstavu “Českotřebovský vehikl” si do Národního domu našly cestu zástupy návštěvníků.