ČESKÁ TŘEBOVÁ – Rodinné centrum Rosa pořádá v České Třebové akci pod názvem „Vynášení Moreny“ již od roku 2007. Program nedělního odpoledne byl na Starém náměstí obohacen o výtvarné dílny, pletení pomlázek či soutěže s velikonoční tematikou pro děti. Ve středu zájmu se ovšem objevila figura Moreny, či také Morany, Mařeny nebo Smrtky. Těmito jmény byla slovanská bohyně smrti nazývána. Děti se při výrobě své vlastní malé figurky pramálo zajímaly o její správné pojmenování. Více se možná staraly o to, aby se jejich Morenka podobala velké Moreně, která byla vynesena a na důkaz konce její vlády a příchodu jara skončila ve vodách řeky Třebovky.