LANŠKROUN – Technický stav budovy polikliniky je nevyhovující. Toto konstatování vyplynulo z průzkumu technického stavu objektu, k němuž došlo v uplynulých dnech. “My jsme tady dělali průzkum vlhkosti zdiva. Zatím ještě nemáme výsledky, ale už ze vzorků, které jsme odebírali, je vidět, že objekt je hodně vlhký,” uvedl Dušan Šponer,  jednatel firmy provádějící stavebně-technický průzkum. Prověrka stavby se týkala jejích částí od suterénu až po střechu. Zkontrolován byl stav stropů, krovových konstrukcí i krytiny. Odborníci zjišťovali také míru poškození zdiva. “Ten objekt je stabilní, trhliny jsou v podstatě v minimálním rozsahu a většinou se jedná o trhliny v omítkách,” řekl Dušan Šponer. Po posouzení objektu je jasné, že bude muset projít rekonstrukcí. Její náročnost bude popsána v připravované studii proveditelnosti. Vedení města proto jednalo s lékaři, aby podklady k dokumentaci byly co nejúplnější. “Předběžně jsme dohodli, že se vyptáme lékařů na jejich požadavky s ohledem na velikost a uspořádání ordinací, na logistiku celé budovy,” uvedl Radim Vetchý, starosta města Lanškroun. Představen byl také předběžný plán rekonstrukce a možné přístavby ke stávající budově. “První odhad na trvání akce je asi rok a půl, to znamená jedna etapa přibližně 5 měsíců,” nastínil starosta Vetchý. Po dobu stavby bude provoz zdravotnického zařízení omezen. Některé ordinace budou dočasně přesunuty do náhradních prostor. “Které by se daly zprovoznit pro asi 4-5 ordinací schopných stěhování. Jedná se o prostory ve Společenském domě,” doplnil Radim Vetchý. Pokud vše půjde ideálně, mohl by být dodavatel stavby znám ještě letos. Přibližně v roce 2017 by město mohlo mít opravenou polikliniku. Náklady jsou odhadnuty na 30 až 50 milionů korun.