ORLICKOÚSTECKOPřestože individuální tréninkové jednotky běžců koronavirová krize, ve srovnání s kolektivními sporty, v podstatě nezasáhla, pořádání závodů je i v době uvolňování opatření stále nesnadné. Mnoho klání bylo úplně zrušeno, některá se pravděpodobně uskuteční, ale v omezeném rozsahu.

Komentář