PARDUBICE – V rámci projektu BRAVO (Brána vědění otevřená) se v Pardubicích pod záštitou Univerzity Pardubice konala 6. listopadu 2013 studentská konference Vědění mladým. Celodenní program přednášek a prezentací odborníků a středoškolských studentů z oborů fyziky, informatiky, chemie a biologie probíhal v krásných historických prostorách Pernštejnského paláce – nyní Východočeského muzea. Někteří studenti prezentovali svoje výzkumy formou ústních prezentací, jiní formou prezentací posterových (plakátových). Ta byla na obhajobu prací náročnější, protože autoři museli odpovídat na všechny zvídavé otázky mnoha porotců i návštěvníků.

Českotřebovské gymnázium mělo v posterové sekci čtyři práce, tedy nejvíce v rámci gymnázií Pardubického kraje. Svoje výzkumy zde prezentovaly studentky Kristýna Tomášová (téma Kultivace enzymu lakázy houbou Trametes  vesicolor), Justýna Kučerová (téma Celiakie a problémy s potravinami), Veronika Hekrlová a Dominika Tutschová (téma Citlivost různých druhů chleba vůči plísním), Kateřina Chudá a Kristýna Tomášová (téma Vliv města Česká Třebová na kvalitu vody v řece Třebovce).

Dalšími zástupci z regionu byly SPŠ elektrotechnická, Gymnázium Mozartova Pardubice, s obhajobou jedné práce vystoupila na konferenci gymnázia z Litomyšle a Letohradu.

Kromě pěti studentek, které prezentovaly výsledky svých vědeckých výzkumů, se konference zúčastnilo dalších 16 našich studentů v roli pozorovatelů. Gymnázium Česká Třebová tak umožňuje svým studentům lepší orientaci a profilaci ve studijních oborech na vysokých školách.

Konference byla Univerzitou Pardubice velmi dobře připravena a umožňuje tak středoškolákům nahlédnout do vědeckého světa nejenom profesně, ale i eticky. Vychovává tak opravdu zárodky budoucí vědecké elity národa.

Hana Grundová