HLINSKO / ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ve středu 5. března se v Hlinsku konalo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce. Českotřebovské gymnázium mělo zastoupení v kategorii základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a v kategorii středních škol II.

V první kategorii reprezentovaly naši školu Markéta Vejdová a Anežka Mikešová z kvarty. Děvčata se soutěže účastnila poprvé a v silné konkurenci rozhodně nezklamala. Markéta se dokonce umístila na 3.  místě, a to pouze po roce a půl studia ruského jazyka. Bronzovou příčku obsadil v druhé kategorii také oktaván Martin Menšík, vítěz loňské olympiády v kategorii SŠ I. Ruštině se začal intenzivně věnovat v kvintě před čtyřmi lety, přesto se mu letos podařilo v této soutěži porazit soupeře studující ruský jazyk již šestým rokem.

Soutěž prověřovala u studentů schopnost porozumět poslechu, popsat neznámý obrázek a konverzovat s porotou na dané téma. Členkami obou porot byly i rodilé mluvčí. Hodnotila se pohotovost a adekvátnost reakcí, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Děkuji studentům za pečlivou přípravu a za vzornou reprezentaci školy.

Dana Řehořová