ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z České republiky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěže se účastní tříčlenná družstva. Českotřebovské gymnázium se soutěže účastnilo poprvé a reprezentovaly jej tři studentky z 1. C. Nikola Dočkalová, Monika Fajtová a Petra Píšová. Rozhodnutí účastnit se krajského kola soutěže vyžadovalo nejenom prokázat vědomosti ve školním výběru, ale také rozhodnout se, zda oželet nejoblíbenější studentskou akci Majáles. Ten se v České Třebové konal ve stejný den jako krajská soutěž. Nicméně studentky se rozhodly vydat do krajského klání.

Na úvod soutěže účastníky přivítala povzbudivým projevem Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Mgr. Simona Vylíčilová z Regionálního muzea Chrudim seznámila soutěžící s pravidly a úkoly soutěže.

V krajském kole museli všichni zvládnout poznávání živočichů, rostlin a nerostů, zvládnout test z ekologie a předvést doma připravený plakát na téma invazní rostliny. Potom soutěžící čekal průzkum v terénu podél chrudimského náhonu. Zjištěné informace pak do nočních hodin zpracovávali do počítačové prezentace. Museli navrhnout náměty zlepšení stanovišť stezky, rozpočet těchto zlepšení, manuál průvodce pro školy. Další den se konala obhajoba těchto návrhů před odbornou komisí. Muzeum připravilo i prohlídku jednotlivých expozic. Vyhlášení soutěže bylo napínavé. Na 1. místě se umístilo družstvo Gymnázia Chrudim, na 2. místě Gymnázium Lanškroun a na 3. místě Gymnázium Česká Třebová.

Hana Grundová