ČESKÁ TŘEBOVÁ – V Kulturním centru se zájemci mohli naladit na blížící se svátky jara či zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V malém sále totiž byla k vidění tradiční Velikonoční výstava.

Prodejní přehlídka nejrůznějších výrobků prozářila výstavní prostory barvami. Jarní atmosféru navodily výtvory žáků místních základních škol i pásmo písniček a básniček v podání dětí z MŠ U Stadionu. Svou výtvarnou tvorbou ale přispěly také organizace jako Místní skupina Českého červeného kříže, Klub seniorů, Týdenní stacionář, Dům dětí a mládeže Kamarád, Rodinné centrum Rosa a ZUŠ. Příchozí se tak mohli naladit na letošní svátky, které začnou dnem volna již 25. března na Velký pátek a vyvrcholí 28. března velikonočním pondělím.