ČESKÁ TŘEBOVÁKostelem svatého Jakuba Většího v České Třebové se rozezněl zpěv i tóny hudebních nástrojů. Tento svatostánek byl dějištěm Tříkrálového koncertu. O nevšední zážitek se postaral Smíšený pěvecký sbor Bendl a orchestr bývalých žáků místní základní umělecké školy.