ilustrační foto

PARDUBICKÝ KRAJ – Hasiči Pardubického kraje v roce 2017 zasahovali celkem u 7375 událostí (Pardubice 1923, Chrudim 1480, Svitavy 1691, Ústí nad Orlicí 2278). Za 12 měsíců loňského roku likvidovali hasiči 747 požárů (Pardubice 231, Chrudim 142, Svitavy 173, Ústí nad Orlicí 201).

Rok 2017 byl z hlediska počtu požárů v porovnání v rozsahu posledních deseti let průměrný. V roce 2017 nedošlo v Pardubickém kraji k žádnému úmrtí v souvislosti s požárem. Zraněno bylo přímým působením požáru celkem 64 osob.

Nejvíce požárů je evidováno jako požáry se základní evidencí (požáry trávy, potravin, skládek vraků automobilů a další) – těch vzniklo 301. Přestože se jedná o požáry, které nejsou dále došetřovány, za většinou z nich stojí lidská nedbalost.

Nejčastější příčinou vzniku požárů jsou technické závady, těch evidujeme v loňském roce 163. Další nejčastější příčinou vzniku požárů je v Pardubickém kraji nedbalost – 118 požárů. Úmyslně založené požáry zaujímají třetí místo s celkovým počtem požárů 39 (v tuto dobu ještě hasiči došetřují asi 30 požárů).

Z celkového počtu požárů, které evidujeme, jich pouze 9 zavinily děti. Toto číslo dokazuje, že se vyplácí prevence a práce s mládeží.

V roce 2017 hasiči odstraňovali následky 1493 nehod (Pardubice 372, Chrudim 341, Svitavy 347, Ústí nad Orlicí 433) a poskytli lidem ve 4386 případech technickou pomoc (Pardubice 1060, Chrudim 836, Svitavy 1018, Ústí nad Orlicí 1472), což znamená významný nárůst oproti roku 2016, kdy hasiči technickou pomoc řešili v 2621 případech. Do kategorie technické pomoci patří například nouzové otevření bytu, odstranění nebezpečného hmyzu, vyproštění osob z výtahu a v neposlední řadě asistence zdravotnické záchranné službě s transportem pacienta. V říjnu letošního roku hasiči odstraňovali následky vichřice Herwart. Po sečtení všech výjezdů, které se silným větrem souvisely, můžeme říci, že hasiči v celém kraji zasahovali u 900 událostí.

Počty událostí za roky 2016 / 2017 (1. 1. – 31. 12.)

Typ události Pardubice Chrudim Svitavy Ústí n./O. Celkem
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Požár 241 231 123 142 177 173 187 201 728 747
DN 395 372 309 341 284 347 403 433 1391 1493
Únik látek 69 96 65 81 55 67 66 61 255 305
Technická pomoc 638 1060 586 836 519 1018 878 1472 2621 4386
Ostatní události + radiač.haváriae 0 10 0 7 0 1 0 3 0 21
Planý poplach 160 157 53 73 74 85 110 108 397 423
Celk. událostí 1503 1926 1136 1480 1109 1691 1644 2278 5392 7375

 

Největším požárem v roce 2017 byl ten z 5. prosince 2017, kdy hořelo v areálu elektrárny Chvaletice. Předběžná škoda byla vyčíslena na 70 milionů korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 120 milionů korun. Příčina je i nadále předmětem dalšího vyšetřování.

Pardubicko: viz krajský požár

Chrudimsko: Dne 11. října 2017 zasahovali hasiči v Hlinsku u požáru po výbuchu plynu v restauraci. Škoda 10 milionů korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 3 miliony korun. Příčinou vzniku byl úmysl neznámé osoby.

Svitavsko: Dne 23. února 2017 v Poličce, části obce Bořiny, likvidovaly jednotky hasičů požár a výbuch v areálu společnosti Poličské strojírny, a.s. Škoda byla tehdy vyčíslena na 48.699.000 Kč. Na místě bylo 20 zraněných, z toho 4 hasiči. Evakuováno bylo 120 osob. Příčinou byla deflagrace plastické trhaviny při výrobě.

Orlickoústecko: Dne 13. června 2017 v obci Kosořín byl likvidován požár trafostanice fotovoltaické elektrárny. Škoda byla stanovena na 5 milionů korun. Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná technická závada na transformátoru vysokého napětí.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

Komentář