NERATOVKdyž v roce 1723 začala jeho stavba, vesnice se tehdy jmenovala Bärnwald, nikdo netušil, co všechno budoucí kostel Nanebevzetí Panny Marie čeká. Od náporu poutníků přes opuštění a chátrání se svatostánek dočkal zmrtvýchvstání po roce 1989. Zásluhou Sdružení Neratov se kostelu podařilo vrátit jeho původní účel. Dalším počinem je pomoc znevýhodněným lidem.