Č. TŘEBOVÁ: Odloženému koncertu k životnímu jubileu Zdeňka Pololáníka, kterého se osobně zúčastnil také mistr patřil sobotní večer v Kostele sv. Jakuba většího. Zároveň skončil letošní mezinárodní varhanní festival.