Č. TŘEBOVÁ: V pátek 3. 7. od 08:00 do 12:00 bude uzavřen odbor výstavby MěÚ.

Komentář