ÚSTÍ N. O.: V krajské soutěži „O Perníkovou popelnici 2019“ získalo město 1. místo ve zpětném odběru elektrozařízení v kategorii obcí nad 5000 obyvatel.

Komentář