Č. TŘEBOVÁ: 1. dubna od 7:00 do 15:00 bude přerušena dodávka vody ve všech číslech popisných v ulicích Podbranská, Chmelnice, Klácelova, Školní a Staré náměstí č.p. 78.

Komentář