Č. TŘEBOVÁ: V návaznosti na kácení v parku u krematoria vznikla petice požadující zajištění informovanosti a “uvedení parku do stavu, za který se nebude třeba stydět”.