Č. TŘEBOVÁ: Na opravu nestabilního podloží budovy malé scény je v rozpočtu města vyčleněna částka 9,5 milionů korun.