Č. TŘEBOVÁ: Ve vizualizacích byl představena obměna předprostoru ZŠ Habrmanova, kde se nachází také válečné pietní místo.