ČESKÁ TŘEBOVÁ – Zastupitelstvo města projednalo devět majetkových záležitostí, jež se týkaly především prodeje a směn pozemků. Na programu bylo rovněž celoroční hospodaření města v roce 2012. To bylo schváleno včetně účetní závěrky ověřené auditorem. Přebytek ve výši 7,650 miliónů korun vznikl zejména díky zvýšení daňových rozpočtových příjmů.

Svou roli sehrálo také snížení výdajů. Takto získané prostředky byly využity k vytvoření rozpočtové rezervy. Dále byla schválena druhá rozpočtová změna letošního roku. Celkově byla vyčíslena na 4,561 miliónyů korun. Tato suma umožní financování několika položek rozpočtu. Dojde tak k zajištění navýšení prostředků na zimní údržbu a provoz zimního stadionu, další část peněz bude využita při opravách a údržbě místních komunikací, na nový přechod pod sídlištěm Lhotka a veřejné osvětlení v ulici Krále Jiřího a Podbranská. Tam město také zainvestuje do stavebních úprav ekocentra. MŠ Vinohrady by se měla dočkat zateplení.

Zastupitel Milan Mikolecký přednesl zprávu o nepříznivé situaci obyvatel domů v ulici Skalka. Těm je majitelem pozemku zablokována příjezdová cesta. Město se rozhodlo celou situaci zmonitorovat a vstoupit v jednání s vlastníkem pozemku tak, aby bylo nalezeno optimální řešení. Zasedání se zúčastnila také veřejnost. Padl dotaz na úpravu koryta řeky Třebovky v souvislosti s hrozbou možných záplav domů v okolí vodního toku. K jeho revitalizaci by mělo dojít v budoucnu. Vše bude záležet na organizaci, která má tok ve správě. Další témata by měli zastupitelé projednávat v září, na kdy je předběžně naplánováno zasedání.