foto Luboš Kozel

ČESKÁ TŘEBOVÁ – V malém sálu Kulturního centra se uskutečnilo ustavující zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem programu byla volba nejužšího vedení radnice. Na post starosty byli navrženi Jaroslav Zedník a Magdaléna Peterková.

VÍCE V DNEŠNÍCH ZPRÁVÁCH REGIONU!