Česká TřebováDruhá rozpočtová změna letošního roku, aktualizované znění třech obecně závazných vyhlášek města, majetkové záležitosti či dotace do oblasti sportu. To byly hlavní body jednání zastupitelstva města Česká Třebová..