LANŠKROUN – V sálu zámku bylo na zasedání zastupitelů města rušno ještě před tím než došlo k projednání předem stanoveného programu. Zástupci “Demokratického fóra”, kteří kandidují do blížících se voleb a byli nařčeni z údajných machinací s podpisy na petičních arších, se přišli dotázat na okolnosti vzniku novinového článku, jenž se problematice věnoval. “Mě v tuto chvíli zajímá, jestli tedy redaktor, onen inkriminovaný redaktor, lhal přímo a vymyslel si citaci pana tajemníka, nebo jestli tedy pan tajemník zapomněl, co říkal,” zopakoval svůj dotaz pro OIK TV zástupce kandidujícího sdružení Jirka Hurych. “Já si naprosto jasně stojím za tiskovou zprávou, kterou jsem k té věci vydal. Tam jsem ty informace podal naprosto přesně. Tuto zprávu je možné dohledat na stránkách města Lanškroun,” kontroval tajemník Městského úřadu Lanškroun Jaroslav Brandejs.

Tématem kauzy s podpisy se zabývá také jiný článek. Jeho autorem je lídr lanškrounské kandidátky Strany soukromníků ČR Vladimír Skalický, který jej chtěl uveřejnit v městských novinách. To mu bylo nejprve zamítnuto. “Na dnešní zastupitelstvo jsem přišel s tímto bodem z toho důvodu, abych veřejně nějakým způsobem informoval ostatní zastupitele města o těch peripetiích, které se týkaly zveřejnění mého článku,” sdělil OIK TV zástupce kandidující strany Vladimír Skalický.

Ve druhém kole schvalovacího procesu se mediální výbor nakonec rozhodl, že textu bude udělena pomyslná zelená, ačkoli se s ním zástupci výboru neztotožňují. “Bylo sezení výboru per rolam. Došli jsme k tomu, že by bylo vhodné uveřejnit tenhle článek v plném znění tak jak je v nejbližším čísle periodika a samozřejmě nechat vyjádřit pana tajemníka, aby se vyjádřil k těmto bodům, nebo jak uzná za vhodné,” zdůvodnil zastupitel města a předseda mediálního výboru Miroslav Kuťák.

Vhodné by bylo dodat, že lanškrounští zastupitelé schválili všechna navržená rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. Odsouhlaseny rovněž byly všechny majetkové úkony včetně těch s negativním usnesením.