LANŠKROUN – Ještě před projednáváním navrženého programu se zastupitelé města zabývali dotazy z řad veřejnosti. Například obyvatelky rekonstruované ulice Vančurova. “Zajímalo by mě, kdy bude tato oprava dokončena, protože dneska jsem se dozvěděla, že je nový termín dokončení,” zaznělo z úst obyvatelky dotčené lokality.

Při opravě zmiňované ulice vyvstaly komplikace, které skutečně zapříčinily posunutí termínu dokončení a také navýšení nákladů na tuto akci. Konkrétně se jedná o 4 miliony korun. Ty byly přiděleny prostřednictvím rozpočtového opatření. “Myslím si, že teď po schválení prostředků dojde k té kompletní realizaci do toho termínu, který tady avizoval referent, do konce srpna 2018,” sdělil OIK TV starosta města Radim Vetchý.

Další obyvatel města se dotazoval na průběh výstavby nového kulturního centra. Podle jeho názoru bylo liknavě přistoupeno k výběru sedadel budoucího sálu. “To muselo být podceněno, protože ten projekt vznikl někdy před třemi lety. A židličky se teďka vyspecifikovaly před čtrnácti dny, tam je trošku problém,” řekl jeden ze zástupců veřejnosti. “Znají ty parametry, neznají samozřejmě typ židle, který tam bude, ale bude polstrovaná. Na to bude připravena akustika celého sálu, která bude měnitelná. Zpracovává ji firma, která je renomovaná a zná tuto problematiku,” odvětil starosta Vetchý.

Jakmile se jednání přehouplo k plánovanému programu, odsouhlasili zastupitelé prodej pozemků na Pivovarském náměstí, kde by mělo být vybudováno stomatologické centrum. Pomyslné zelené se nedočkal návrh studentů gymnázia. Ti žádali o navýšení rozpočtu města o 60 tisíc korun na nákup kelímků, které měly být využity v rámci akce Lanškrounská kopa. “Já navrhuji, abychom o tom nehlasovali, abychom to stáhli, než abychom to potopil,i tento návrh. Ano, souhlasím, chovejme se ekologicky, hledejme tyto projekty, ale hledejme jiné cesty, než tuto. Stáhněme tento bod z jednání. Je to lobby firem, které se tím zabývají,” upozornil zastupitel města Jiří Kráčmar.

Protinávrhu nakonec bylo vyhověno. Gymnazisté však nemusí truchlit. “Myslím si, že ten projekt není úplně u ledu, když to řeknu lidově, myslím si a jsem přesvědčen, že by mohl fungovat při menších akcích,” vyjádřil naději starosta Radim Vetchý.

Menší akcí rozhodně nebude letošní ročník městských slavností. I o jejich podobě se debatovalo. Jiří Kráčmar poukazoval na to, že kulturní program by neměly zajišťovat předražené koncerty. “Když pojedete do zahraničí, tak na každé takovéto regionální slavnosti vystupují regionální, místní, soubory. My se za ně stydíme, nebo co?” řekl zastupitel města Jiří Kráčmar. “Já si myslím, že 50. ročník Kopy si zaslouží Lucii Bílou s Arakainem,” uvedl starosta Vetchý.

Tyto interprety si možná poslechnou i sportovní trenéři mládeže. Jejich činnost bude opět odměněna schválenou dotací.