LANŠKROUN – Zastupitelé města v úvodu zasedání, které se uskutečnilo v sálu zámku,  vyslechli zprávu o šetření kontrolního výboru, který se zabýval případnými nesrovnalostmi v kauze soudních sporů mezi městem, firmou Gurmán a jejími nástupnickými společnostmi.

Ne každý byl s výsledkem prošetřování spokojen. “Kontrolní výbor v podstatě nedošel k žádnému závěru a nekonstatoval, že došlo k nějakému pochybení. Tak jsem se ptal, jestli bude šetření kontrolního výboru dále pokračovat, či máme kauzu uklizenou pod koberec,” okomentoval téma zastupitel Jiří Kráčmar. “Máme ukončeny soudní spory. Kontrolnímu výboru bylo dneska uloženo pokračovat a zajistit, nebo pokusit se zajistit závěr z toho svého šetření,” sdělil OIK TV starosta města Radim Vetchý.

Výsledky rozsudků a zkoumání kontrolního výboru budou zastupitelům předloženy společně s návrhem na usnesení v červnu.

V dalším průběhu se diskutovalo o přidělení dotace pro MAS Lanškrounsko. Ta měla od města vyinkasovat 250 tisíc korun za to, že zajistí přísun financí ve výši více než jedenácti milionů korun na podporu školství na Lanškrounsku. “Nic neuvedeno! Počet lidí? Neuvedeno, a přitom místní akční program, nebo místní akční skupina již vypsala výběrové řízení na manažera projektu, na finančního manažera projektu,” vyjádřil se k podobě žádosti o dotaci zastupitel Jiří Kráčmar. “Možná se to panu Kráčmarovi zdálo špatně připravené, ale zdá se mi, že jsem dostatečně objasnil, při tom jednání, za jakým účelem právě ta dotace má směřovat. To doplnění, si myslím, že by mu mělo stačit,” řekl starosta Radim Vetchý. Udělení dotace pro MAS Lanškrounsko bylo nakonec schváleno stejně jako podpora všech žadatelů z řad organizací činných ve sportu a kultuře.

Pomyslná zelená byla udělena také rozpočtovým opatřením. Nejvíce se diskutovalo o navýšení výdajů na stavbu kulturního domu. Za 13 milionů má být realizována zahrada a vybaven interiér budoucího kulturního stánku. Někteří zastupitelé požadovali přesnější rozčlenění výdajů na oba projekty. “Ten park vlastně není nijak připraven, v tuto chvíli. Vlastně vedení města nebylo schopno říct, žádný odhad částky, takže z tohohle důvodu to pro mě určitě nebylo hlasovatelné,” uvedl zastupitel Lukáš Boháč. “Neznáme konkrétní částky, protože se to v průběhu stavby všechno vyvíjí a známe jenom kvalifikované odhady, proto jsme ty částky spojili, abychom zastupitele nezatěžovali dalšími rozpočtovými opatřeními,” vysvětlil starosta Radim Vetchý.

V závěru jednání byl jednohlasně odsouhlasen záměr výkupu pozemků v blízkosti nádraží, kde by měl v budoucnu vyrůst dopravní terminál.