LANŠKROUN – Sálem zámku se nesla melodie státní hymny České republiky. Konalo se totiž ustavující zasedání zastupitelstva. Na to dorazilo 20 z 21 členů. Omluvila se Iva Skalická, která s k mandátu dostala jako náhradnice. Stejný osud potkal Romana Bureše a Petra Kotyzu. Nejen oni následně složili zastupitelský slib jak slovem, tak písmem.

Hlavním bodem programu byla volba starosty, místostarostů a radních. Zastupitelé si odsouhlasili, že zmíněná volba bude narozdíl například od České Třebové veřejná.

Jediným kandidátem na funkci starosty byl ten stávající, tedy Radim Vetchý. Lídr vítězného hnutí komunálních voleb svůj post obhájil, když získal 12 hlasů. Našli se 2 odpůrci a 6 volených zástupců se zdrželo. “Opět bych rád poděkoval všem voličům za důvěru, kterou Lanškrounskému fóru, mně a mým kolegům dali ve volbách. Děkuji také kolegům zastupitelům, kteří mě dneska podpořili na post starosty,” sdělil OIK TV staronový starosta města Radim Vetchý.

Na pozici uvolněného místostarosty byl navržen Miloš Smola. I pro něj skončilo hlasování potvrzením ve funkci. 12 členů zastupitelstva bylo pro, nikdo nebyl proti a 8 se zdrželo. “Já jsem samozřejmě rád, že mohu pokračovat v práci místostarosty, protože máme rozpracováno mnoho úkolů. V neposlední řadě se těším na projekt čistého koupání v Lanškrouně, něco, co je pro mě srdcová záležitost,” uvedl ve funkci pokračující uvolněný místostarosta města Miloš Smola.

Novinkou je ve volebním období 2018-2022 zřízení postu neuvolněného místostarosty. Tím se stal Oldřich Strnad, pro kterého se vyslovilo 12 zastupitelů, 7 bylo proti a 1 se hlasování zdržel. “Myslím si, že máme před sebou obrovské výzvy. A ta jedna největší výzva je poliklinika, kdy teď nedávno se už jednalo o tom, že vlastně bude hotové stavební řízení,” řekl neuvolněný místostarosta města Oldřich Strnad.

Došlo také na volbu radních. Koaliční partneři Lanškrounské fórum, ČSSD a ANO 2011 navrhli, aby byla rada města sedmičlenná. Jiří Hurych z Demokratického fóra se ale přikláněl k tomu, aby se počet radních snížil na pět. “Je tam to hledisko ekonomické, kdy pětičlenná rada vyjde město samozřejmě levněji. A druhým hlediskem je efektivita, kdy v pětičlenné radě ta převaha Lanškrounského fóra není tak výrazná jako v té sedmičlenné,” vysvětlil důvody svého protinávrhu zastupitel Jiří Hurych. “Model sedmi radních je v Lanškrouně zaběhnutý. Nepamatuji se, že by v Lanškrouně bylo v poslední době 5 radních. Nám se ten model osvědčil,” kontroval starosta města Radim Vetchý.

Protinávrh Jiřího Hurycha neprošel, odsouhlasen byl ten původní, a tak v radě města kromě starosty a místostarostů usednou Hynek Brýdl, Josef Fuchs, Pavel Resler a Jaromíra Staňková.

Zvoleni rovněž byli členové finančního, kontrolního a mediálního výboru. Předsedat jim budou Stanislav Popelář, Jiří Kráčmar a Lenka Ševčíková.