ÚSTÍ NAD ORLICÍTradiční tříkrálová sbírka byla zahájena s novým rokem. První návštěvy Kašpara, Melichara a Baltazara má řada z nás za sebou. V Ústí nad Orlicí koledníci chodili převážně v prvních dnech roku, jelikož v neděli 7. ledna bylo jejich úsilí ukončeno tradičně Tříkrálovým koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie.