ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Po šestnácté se vydalo v celé naší republice na 40 tisíc koledníků v kostýmu Tří králů do našich domovů, aby ve Tříkrálové sbírce přinesli radost i těm nepotřebnějším z jednotlivých regionů. V Ústí nad Orlicí byla sbírka zahájena Tříkrálovým koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní částí koncertu, jehož výtěžek z dobrovolného vstupného šel na sbírku, byla česká mše vánoční “Hej, mistře!” od Jakuba Jana Ryby v podání Studentského symfonického orchestru Decapoda pod vedením Miluše Barvínkové a členů různých smíšených sborů z místa a okolí. Sólové party zpívali Hana Bauerová, Lenka Barvínková, Milan Motl a Tomáš Hubený. Hlavní část koncertu doplnil na začátku “Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek” pod vedením Lenky Lipenské lidovými koledami z Podkrkonoší a “Sbor Gymnázia Ústí nad Orlicí” pod vedením Lenky Barvínkové výběry písní Benjamina Brittena z díla “A Ceremony of Carols” za doprovodu harfy Kláry Teplé.