ČESKÁ TŘEBOVÁ – Studovna muzea hostila další zasedání zastupitelstva. Jednání se zúčastnilo 24 z 27 členů. Ti nejprve udělili pomyslnou zelenou dvacítce usnesení týkajících se majetkových záležitostí. Dalším bodem programu bylo schválení druhé rozpočtové změny pro rok 2015 ve výši deseti milionů korun. “Obsahuje řádově z poloviny, což je takřka 5 milionů, zapojení dotací, které město obdrželo,” uvedl vedoucí finančního odboru Radoslav Budil. Zbytek částky zahrnuje dofinancování výdajů u kapitoly investic, například na zateplení budovy MŠ Vinohrady. Další finance z městského rozpočtu odčerpá odsouhlasený příspěvek Pardubickému kraji na dopravní obslužnost. “Asi po třech měsících jednání jsme se shodli na částce asi 490 tisíc korun. Samozřejmě jsem zastupitele upozornil na to, že jestliže tento příspěvek schválíme, tak schvalujeme mandatorní výdaj,” řekl starosta města Jaroslav Zedník. Souhlasné stanovisko zaujali zastupitelé také vůči připravovanému projektu Bike resortu, tedy vybudování cyklotras vedených lesem. “Jsme se přihlásili k tomu projektu, přihlásili jsme se ke spolupráci s Regionem Orlicko-Třebovsko, protože ten bude tím garantem pro naše dvě hlavní města, město Ústí nad Orlicí a město Česká Třebová,” doplnil starosta Zedník. Slovo dostali také zástupci veřejnosti. Obyvatelka Starého náměstí se vedení města ptala, proč jeden z podnikatelských subjektů nemusí platit za parkování. Podle starosty Zedníka byl tento stav způsoben rozhodnutím zastupitelstva z roku 2003. Zaručení neplaceného stání do roku 2016 bylo schváleno jako podpora podnikání. “V příštím roce se touto záležitostí budeme zabývat a budeme řešit, jestli už tato pomoc nepozbývá platnosti,” reagoval Jaroslav Zedník. Další zasedání je naplánováno na listopad.